BROKERS

Bạn là một Trader giao dịch ngoại hối? Bạn có thể tham khảo các Broker uy tín có giấy phép để giao dịch?

Là một trader, bạn cần nên biết mình đang thuộc nhóm trader nào, có các loại trader như sau:

  • Scalping Trader: lướt sóng nhanh.
  • Day Trader: giao dịch trong ngày.
  • Swing Trader: giao dịch trung hạn thường giữ lệnh qua đêm đến vài ngày.
  • Position Trader: giao dịch dài hạn thường giữ lệnh dài ngày đến vài tuần hoặc tháng.

+ ICmarkets: thế mạnh lớn nhất là spread cực kỳ thấp, phù hợp với các Scalping Trader và Day Trader.

+ FXPrimus: thế mạnh lớn nhất là free swap – miễn phí qua đêm, phù hợp với các Swing Trader và Position Trader thường xuyên giữ lệnh nhiều ngày.

Top Brokers có giấy phép được các trader ưa chuộng theo mỗi phong cách giao dịch riêng của mình.