PTKT cơ hội đầu tư forex hôm nay 05-12-2018

Cùng phân tích kỹ thuật để tìm một số cơ hội đầu tư forex hôm nay 05-12-2018.

Tin tức hôm nay đáng chú ý có bài phát biểu của ECB lúc 15h30 giờ VN ảnh hưởng đồng EUR.

Và bản báo cáo của BOC lúc 22h giờ VN ảnh hưởng mạnh đến đồng CAD.

News đáng chú ý hôm nay ảnh hưởng đến đồng EUR và CAD.

1.AUDUSD

Kèo AUDUSD đã vào tới vùng chờ mua mấy hôm nay.

Chiến lược AUDUSD là buy trực tiếp tại vùng 0.7290 theo xu hướng tăng.

Chiến lược AUDUSD là buy trực tiếp tại vùng 0.7290 theo xu hướng tăng.

2.NZDUSD

Kèo NZDUSD vẫn nằm trong giai đoạn retest, tức chờ giá pullback.

Chiến lược NZDUSD hôm nay là chờ giá pullback về vùng buy 0.6840 và buy theo xu hướng.

Chiến lược NZDUSD chờ giá pullback về vùng 0.6840 và buy theo xu hướng.

3.NZDCAD

Kèo NZDCAD đã vào tới vùng chờ bán, vùng kháng cự mạnh.

Chiến lược hôm nay NZDCAD là sell trực tiếp tại thị trường 0.9190 theo key level.

Kèo NZDCAD đã vào tới vùng Supply zone nên kèo bán trực tiếp tại 0.9190.

Tổng kết hôm nay 3 kèo, 2/3 kèo vào trực tiếp.

Phân tích kỹ thuật là của team và không phải là lời khuyên đầu tư.

fxdautu’s team.
Dịch vụ quan tâm:

Leave a Reply

avatar